Besedy

Beseda s policajtom

V apríli naši prváci absolvovali besedu s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Beseda sa uskutočnila v rámci prevencie voči požívaniu alkoholu mladistvými. Pán inšpektor študentom pútavo rozprával o svojich skúsenostiach s mladistvými…

Čítaj viacBeseda s policajtom

Bez drog

V októbri sa v rámci protidrogovej prevencie študenti tried 2.A, 2.D, 2.TCM a 1.TCM zúčastnili na besedách s názvom Bez drog. Besedy v priestoroch školy so študentmi viedol p. P.Remper z OZ Bez drog. Hlavným cieľom aktivít na besedách je…

Čítaj viacBez drog

Besedy s policajtom

V októbri naši prváci absolvovali besedy s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Besedy sa uskutočnili v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Aj pre mladistvých je dôležité si uvedomiť, že neznalosť zákonov neospravedlňuje. Pán…

Čítaj viacBesedy s policajtom