Beseda s policajtom

V apríli naši prváci absolvovali besedu s pánom inšpektorom J.Michalíkom, ktorý pracuje ako koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Beseda sa uskutočnila v rámci prevencie voči požívaniu alkoholu mladistvými. Pán inšpektor študentom pútavo rozprával o svojich skúsenostiach s mladistvými z vlastnej praxe.