MLADÝ INOVÁTOR 2023

Naši dizajnéri sa zúčastnili celoštátnej súťaže „Krištáľový Merkúr“, ktorú vyhlasuje Slovenská obchodná a priemyselná komora. Dňa 30.03.2023 sme sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov súťaže o inovácie, ktoré sa uskutočnilo počas verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v priestoroch radnice v Banskej Bystrici.

Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách. Žiaci 4. ročníka študijného odboru TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU, Lucia Kisantalová, Viktória Pauková, Ela Koudelková, Vanesa Drexlerová, Agnesa Kolenová, Bianka Praskačová, Martin Loučka, Ema Sitárová, Michaela Ostrihoňová a žiačka 2. ročníka Aneta Komjathyová sa zapojili do kategórie „MLADÝ INOVÁTOR“, ktorá je určená mladým ľudom do 30 rokov. Víťazkou tohtoročného „Krištálového Merkúra“ v uvedenej kategórii sa stala naša dizajnérka, Lucia KISANTALOVÁ. Srdečne blahoželáme ! ŠTUDOVAŤ DREVÁRINU SA OPLATÍ !