Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 2024

Po úspešnom absolvovaní ústnych maturitných skúšok si v pondelok 3. 6. 2024 absolventi našej školy prevzali od svojich triednych učiteľov a pána riaditeľa maturitné vysvedčenia v Rytierskej sieni Zvolenského zámku. V príhovoroch zaznelo veľa pozitívnych slov, sprevádzaných peknými tónmi hudby i prednesu. Toto podujatie sa tak stalo pomyselnou bodkou za ich stredoškolským štúdiom, aby to nové, čo na nich čaká, mohlo začať veľkým písmenom. 

Všetkým absolventom prajeme veľa šťastia a úspechov v osobnom i profesionálnom živote.