Zaujímavá a pre naše dizajnérky veľmi podnetná mobilita prostredníctvom projektu Erasmus+ na Strednej odbornej a technickej anatolskej strednej škole v  Trabzone/Ortahisar Borsa İstanbul v Turecku prebieha v termíne od 10.10.- 21.10.2022. Počas dvoch týždňov naše študentky získajú nové zručnosti v grafickom spracovaní a úprave fotografií,  tvorbe bannerov a figurálnej kresbe, aplikujú prvky interiérového a exteriérového dizajnu používaného v Turecku, rozšíria si komunikačné zručnosti, tímovú spoluprácu a spoznajú inú kultúru a spôsob života.
Ďakujeme Trabzon/Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi  a Orhan Topal za starostlivosť o nás a príjemne a podnetne strávený čas.