Tvorba nábytku a interiéru

Exkurzia v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

Dňa 18. 6. 2024 sa žiaci prvého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Hlavným cieľom exkurzie bolo osvojenie si nadobudnutých vedomostí z preberaného učiva Práca s informáciami a Zdroje informácií v predmete SJL,  ako i vytvoriť a podnietiť…

Čítaj viacExkurzia v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

Exkurzia do reprezentačných priestorov firmy Blum

Dňa 28.6.2023 sa triedy III.A a III.D odborov drevárstvo a nábytkárstvo a tvorba nábytku a interiéru spolu s vyučujúcimi Ing.Račkovou, Ing. Šáliovou a Ing. Barcíkom zúčastnili exkurzie do reprezentačných priestorov firmy BLUM v Bratislave. Žiaci sa oboznámili so širokou ponukou…

Čítaj viacExkurzia do reprezentačných priestorov firmy Blum