Projekt rekonštrukcie „dizajnérskej“ triedy

V uplynulom období február – máj 2023 žiaci III.D triedy zrealizovali návrh zmeny zariadenia svojej triedy. Projekt rekonštrukcie sponzorsky podporil finančne vo výške 5000 EUR pán Ľubomír Očenáš, majiteľ spoločnosti LUKAMASIV, s. r. o.  Kriváň. Návrh vybavenia triedy nábytkom „na mieru“ bol zrealizovaný podľa vlastných predstáv našich dizajnérov. V triede v rámci brainstormingu bolo vytvorených viacero návrhov, ktoré sa po vzájomnej diskusii a pripomienkach skombinovali a žiaci si odsúhlasili ten najlepší. Následne aplikovali odborné vedomosti z predmetu technické kreslenie a zostavili technické výkresy, podľa ktorých sa mohla začať výroba/montáž nábytku v školských dielňach. Naši dizajnéri vlastnoručne zrekonštruovali aj nástennú maľbu, ktorá dopĺňa interiér triedy a je v súlade s novým nábytkom. Trieda bola 19. júna 2023 slávnostne odovzdaná do užívania za osobnej účasti pána Očenáša, ktorému poďakoval za podporu školy v prítomnosti triednej učiteľky a jej žiakov, riaditeľ školy. Vo vynovenej triede už úspešne zvládli svoje maturitné skúšky aj naši tohtoroční maturanti. ŠTUDOVAŤ DREVÁRINU SA OPLATÍ ! Ďakujeme.