Ing. Danka Račková

Ing. Danka Račková

učiteľka odborných predmetov, koordinátor SOČ

SOŠ drevárska úspešná na 63. konferencii ŠVOČ

SOŠ drevárska bola úspešná na 63. konferencii Študentskej vedeckej odbornej činnosti v stredoškolskej sekcii na Drevárskej fakulte TU Zvolen v rámci všetkých stredných škôl. Na 2.mieste sa umiestnil žiak IV.TCM Adam Chytil s prácou „Historické drevené krovy“ a 1.miesto obsadila žiačka IV.D. triedy Viktória…

Odborné prednášky – Technická univerzita vo Zvolene

Po rokoch, keď sa žiaci učili počas COVID-u dištančnou formou, opäť môžeme nadviazať na spoluprácu s TU Zvolen. Preto sa dňa 23.11.2022 žiaci 2.ročníka odborov drevárstvo a nábytkárstvo  a technik drevostavieb zúčastnili odborných prednášok na TU Zvolen, súvisiacich s ich študijným zameraním. Prednášali vyučujúci…

44. ročník krajského kola SOČ

Dňa 1. 4. 2022 sa pod záštitou CVČ Junior Banská Bystrica uskutočnilo krajské kolo 44.ročníka SOČ. Krajské kolo sa uskutočnilo v online priestore – dištančnou formou. Našu školu úspešne reprezentovalo 5 žiakov v troch súťažných odboroch, z ktorých dvaja postúpili…

44. ročník školského kola SOČ

Stredoškolská odborná činnosť V dňoch 2., 3. marca 2022 sa konalo školské kolo 44.ročníka súťaže SOČ. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov – maturantov so svojimi prácami. Súťažilo sa v štyroch súťažných odboroch a odborné hodnotiace komisie vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne: Odb. č. 10…