SOČ

44. ročník krajského kola SOČ

Dňa 1. 4. 2022 sa pod záštitou CVČ Junior Banská Bystrica uskutočnilo krajské kolo 44.ročníka SOČ. Krajské kolo sa uskutočnilo v online priestore – dištančnou formou. Našu školu úspešne reprezentovalo 5 žiakov v troch súťažných odboroch, z ktorých dvaja postúpili…

Čítaj viac

44. ročník školského kola SOČ

Stredoškolská odborná činnosť V dňoch 2., 3. marca 2022 sa konalo školské kolo 44.ročníka súťaže SOČ. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov – maturantov so svojimi prácami. Súťažilo sa v štyroch súťažných odboroch a odborné hodnotiace komisie vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne: Odb. č. 10…

Čítaj viac