46. ročník školského kola SOČ (Stredoškolskej odbornej činnosti)

V dňoch 28., 29. februára 2024 sa konalo školské kolo 46.ročníka súťaže SOČ. Zúčastnilo sa ho 41 žiakov – maturantov so svojimi prácami. Súťažilo sa v troch súťažných odboroch a odborné hodnotiace komisie vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne:

Odb. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn (3 súťažné práce)

1. miesto          Matúš Bohumil HEIS          IV.TCM          práca postupuje do krajského kola

2. miesto          Gregor PROSTINÁK            IV.TCM          práca postupuje do krajského kola

3. miesto          František GAJDOŠ             IV.TCM

Odb. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (7 súťažných prác)

1. miesto          Michal MICHNA                    IV.TCM          práca postupuje do krajského kola

2. miesto          Janka GNIDIAKOVÁ            IV.H               práca postupuje do krajského kola

3. miesto          Rebeka FROLICHOVÁ         IV.H

       Tatiana CHOVANCOVÁ       IV.H

Odb. č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (30 súťažných prác)

1. miesto          Miroslava ŠNIRCOVÁ           IV.D               práca postupuje do krajského kola

2. miesto          Ivana KUREKOVÁ                 IV.D               práca postupuje do krajského kola

3. miesto          Martina OČENÁŠOVÁ          IV.D

       Daniela HALČINOVÁ            IV.D

       Rebeka VALVERDE              IV.D

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v súťažných odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22.3.2024 na SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica.

Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.