44. ročník školského kola SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

V dňoch 2., 3. marca 2022 sa konalo školské kolo 44.ročníka súťaže SOČ. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov – maturantov so svojimi prácami. Súťažilo sa v štyroch súťažných odboroch a odborné hodnotiace komisie vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne:

Odb. č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn (3 súťažné práce)

1. miesto: neudelilo sa
2. miesto: neudelilo sa
3. miesto: Viktor KLIMÁČEK: IV.TM
                   Marián KLABNÍK:  IV.TM
                   Richard KOVÁČ:   IV.TM

Odb. č. 13 – História, filozofia, právne vedy (1 súťažná práca)

1. miesto: Hana BARANOVÁ: IV.TM – práca postupuje do krajského kola           

Odb. č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (6 súťažných prác)

1. miesto: Eliška MEDVEĎOVÁ: IV.H – práca postupuje do krajského kola
2. miesto: Viktória ŠRÁMEKOVÁ: IV.H – práca postupuje do krajského kola
3. miesto: Dejan TOMAŠOVIČ: IV.H   

Odb. č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (26 súťažných prác)

1. miesto: Vanesa DVOROVENKOVÁ: IV.D – práca postupuje do krajského kola
2. miesto: Marián SIROTNÝ: IV.D – práca postupuje do krajského kola
3. miesto: Anna Mária REJKOVÁ: IV.D
                   Michaela SZEPESYOVÁ: IV.D
                   Veronika BAČÍKOVÁ: IV.D

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v súťažných odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1. 4. 2022 online formou.

Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.