44. ročník krajského kola SOČ

Dňa 1. 4. 2022 sa pod záštitou CVČ Junior Banská Bystrica uskutočnilo krajské kolo 44.ročníka SOČ. Krajské kolo sa uskutočnilo v online priestore – dištančnou formou. Našu školu úspešne reprezentovalo 5 žiakov v troch súťažných odboroch, z ktorých dvaja postúpili do celoštátneho kola SOČ. Ich obhajoby boli suverénne, príjemné. Svoje práce mohli porovnávať s prácami žiakov z iných stredných škôl nášho kraja. Za všetko hovoria výsledky: V odbore 13 – História, filozofia, právne vedy sa na prvom mieste umiestnila Hana Baranová z triedy IV.TM s prácou Stredoveké drevené technické stavby súvisiace s vodným hospodárstvom a v odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa taktiež na 1.mieste umiestnila Vanesa Dvorovenková z triedy IV.D s prácou TANANTII a Marián Sirotný s prácou MOTUS na treťom mieste. V odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie sa so svojimi prácami prestavili Eliška Medveďová a Viktória Šrameková z triedy IV.H, ktoré sa umiestnili na 4.mieste. V celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov v dňoch 27. – 29.4. 2022. nás budú reprezentovať Hanka a Vaneska, ktoré sa budú môcť porovnať s tými najlepšími z celého Slovenska.

Srdečne gratulujeme víťazom a držíme palce v Bardejove.