45. ročník školského kola SOČ (Stredoškolskej odbornej činnosti)

V dňoch 8., 9. marca 2023 sa konalo školské kolo 45.ročníka súťaže SOČ. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov – maturantov so svojimi prácami. Súťažilo sa v troch súťažných odboroch a odborné hodnotiace komisie vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne:

Odb. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn (7 súťažných prác)

1. miesto            Jakub STANČEK                       IV.TCM       práca postupuje do krajského kola

2. miesto           Filip TUŽÁK                                IV.TCM       práca postupuje do krajského kola

3. miesto           Matej MARUNIAK                      IV.TCM

Odb. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (3 súťažné práce)

1. miesto            Juraj MISTRÍK                           IV.H            práca postupuje do krajského kola

2. miesto           Adam CHYTIL                            IV.TCM     

3. miesto           Marian ZÁLEHA                         IV.H   

Odb. č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (26 súťažných prác)

1. miesto            Bianka PRASKAČOVÁ               IV.D            práca postupuje do krajského kola

2. miesto           Lucia KISANTALOVÁ                 IV.D            práca postupuje do krajského kola

3. miesto           Viktória PAUKOVÁ                     IV.D

        Michaela OSPRIHOŇOVÁ         IV.D

        Agnesa KOLENOVÁ                   IV.D

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v súťažných odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31.3.2023 na SPŠ dopravnej vo Zvolene.

Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.