Vernisáž výstavy „História školy vo fotografii 1922 -2022“

Po slávnostnom otvorení jubilejného školského roka, v rámci ktorého sme pokrstili publikáciu „100 rokov SOŠ drevárskej vo Zvolene“, sme si opäť pripomenuli históriu školy, a to otvorením foto retro výstavy 10. 10. 2022 v aule školy pod názvom „História školy vo fotografii 1922 -2022“, ktorú pripravili jej autori nielen pre žiakov a učiteľov školy, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá navštívi priestory školy.

Cieľom autorov výstavy je umožniť nahliadnuť cez fotografie do vývoja našej školy ako celku a jej jednotlivcov, učiteľov a žiakov, a to v politickej, ekonomickej, ideologickej, sociálnej a kultúrnej dobe, ktorá sa odohrávala v uplynulých desaťročiach…

Prehliadkou výstavy historických fotografií je vytvorená možnosť dozvedieť sa, ako sa naša „drevárina“ vyvíjala v čase a priestore, aké ideály prežívali žiaci a ich učitelia, naši predchodcovia, aké skutky konali, a aj takýmto spôsobom porozumieť bližšie historickým súvislostiam, ktoré formovali úspešnosť školy a jej absolventov.

Samotná výstava historických fotografií pozostáva z 28 panelov, ktoré sú rozdelené tematicky, podľa udalostí, ktoré sa v histórii školy vyskytli. Autorom tejto výstavy, je významná pedagogická osobnosť školy a bývalý dlhoročný riaditeľ školy, Mgr. Jozef Hazlinger. Grafiku a vzhľad jednotlivých panelov výstavy vytvorila absolventka- dizajnérka, Saša Antalová a technickú podporu a odborné konzultácie v priebehu tvorby výstavy poskytol vedúci odboru dizajnu, Mgr. Jiří Dvořáček.