Viac dreva (a drevárov) do života

Spoločnosť KRONOSPAN https://kronospan.com/sk_SK je popredný svetový výrobca konštrukčných veľkoplošných materiálov na báze dreva, ktorý používa pokročilé technológie a je priekopníkom mnohých kľúčových inovácií v odvetví spracúvania dreva, v ktorom bude naďalej realizovať vývoj a inovácie produktov aj v budúcnosti.

Spoločnosť KRONOSPAN,  s. r. o. Zvolen, cez svoju medzinárodnú nadáciu KRONOSPAN  FOUNDATION https://kronospanfoundation.org/ už od roku 2016 podporuje významnými finančnými a ďalšími benefitmi žiakov v študijnom odbore DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO. Podpora nadácie prináša priame benefity pre žiaka (ubytovanie a celodenná strava zadarmo počas celého štúdia, finančný bonus za študijné výsledky a výuka odbornej angličtiny), pre školu (zvyšujúci sa počet zapísaných žiakov do 1. ročníka) aj pre zamestnávateľa (odborná prax žiakov priamo u zamestnávateľa).

Ďakovnú plaketu za spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov a podporu školy si prevzala konateľka spoločnosti KRONOSPAN, s. r. o. Zvolen, pani Ing. Denisa Klöslová, ktorá v rámci podujatia Javor 2022 moderovala pre žiakov a ostatných hostí školy aj firemnú prezentáciu. ŠTUDOVAŤ DREVÁRINU SA OPLATÍ !