Naši žiaci opäť úspešní – Vzorne reprezentovali školu a okres Zvolen

Dňa 29.09.2022 sa zúčastnili žiaci našej školy spolu so žiakmi z Gymnázia Ľ. Štúra a žiakmi Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene športovej olympiády mládeže v Banskej Bystrici. Podmienkou bolo vytvoriť zmiešané družstvo v malom futbale, v atletických disciplínach a stolnom tenise. Súťažilo sa o Pohár predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Olympiáda mládeže sa konala v areáli Strednej športovej školy v Banskej Bystrici. Futbalové družstvo nášho okresu sa umiestnilo na 2. mieste.

Horný rad zľava : Sebastián Kamenský ( TA ), Samuel Molnár ( GĽŠ ),

Marián Záleha ( SOŠ drev. ), Radovan Gallo ( SOŠ drev. )

Dolný rad zľava : Samuel Sopko ( TA ), Šimon Kollár ( SOŠ drev. ), Denis Baránek ( GĽŠ )

Súťažilo 13 družstiev. Vo finále sme podľahli v penaltovom rozstrele Rimavskej Sobote.

V behu na 50 m žiak našej školy Ján Bencze získal striebornú medailu, ktorú prevzal z rúk predsedu BBSK Jána Luntera. V celkovom hodnotení sa umiestnilo družstvo okresu Zvolen na 2. mieste. Zvíťazilo družstvo Banská Bystrica.