Dňa 07.03.2023 sa zúčastnili žiaci našej školy súťaže v silovom päťboji žiakov stredných škôl. Súťaž sa uskutočnila na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici. Žiaci súťažili v nasledovných disciplínach : zhyby na hrazde, tlak v ľahu na lavičke, bicepsový zhyb z EZ činkou, kľuk na bradlách, drep s olympíjskou činkou. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl. Družstvo našej školy obsadilo 3. miesto v zložení Ľubomír Vince, Matúš Heis, Kristián Ivan, Samuel Škombár.