Workshop Dietrich´s Technology GmbH

Žiaci maturitného ročníka  ŠO technik drevostavieb sa v rámci odborného vzdelávania v predmete konštrukčné cvičenia  učia pracovať v 3D CAD/CAM softvéri na projektovanie  drevostavieb a drevených konštrukcií. Do vyučovacieho procesu bola 18.3. 2024 zaradená inovatívna  forma vzdelávania  – workshop.   Lektorom vzdelávania bol  obchodný  zástupca spoločnosti Dietrich´s Technology GmbH  pre Českú republiku a Slovensko pán Ing. Boháček.  

Naši drevostavbári  pracovali v programovom  module DIKAM určenom pre voľné modelovanie. Svoje  zručnosti si  overili pri 3D modelovaní segmentov detského ihriska.  Základný návrh doplnili   o presne definované konštrukčné spoje, pripravili podklady pre montáž a pohybovú simuláciu navrhnutej konštrukcie.

V rámci workshopu žiaci získali návod na efektívne využívanie modelovacích nástrojov softvéru. V závere vzdelávania mali možnosť individuálne konzultovať detaily svojich rozpracovaných projektov. Lektor workshopu ocenil záujem a zručnosti našich žiakov o 3D CAD modelovanie.

Workshop organizačne zabezpečila Ing. Slavka Mošková, vedúca ŠO technik drevostavieb.