2. kolo prijímacích skúšok – Prihlášku je možné podať do 16. júna 2023

Počet voľných miest a kritéria prijatia nájdete v nižšie po otvorení .pdf súboru.