MyMachine na SOŠ drevárskej

Naša škola sa v školskom roku 2023/24 prvý krát zapojila do vzdelávacieho programu MyMachine. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že prepája tri úrovne vzdelávacieho systému – základné, stredné a vysoké školy pri hľadaní technických riešení originálnych nápadov (vynálezov). Na úplnom začiatku bol nápad žiačikov zo ZŠ v Badíne, ktorí si ako svoj vybraný vynález vysnívali hojdačku pre škrečky. Na základe ich kresieb študentky dizajnu z Technickej univerzity vo Zvolene vypracovali projektovú dokumentáciu. Samotná výroba hojdačky už prebiehala v našich dielňach, kde šikovní žiaci pod odborným vedením pána majstra pretvorili koncept hojdačky na reálny a funkčný prototyp. Dňa 21.6. 2024 sa v historickej budove Elektrárňa Piešťany konalo podujatie MyMachine EXPO, kde aj za prítomnosti hostí došlo k slávnostnému odovzdaniu škrečko-hojdačky žiakom základnej školy. Veríme, že im dlhú dobu bude spríjemňovať školské prestávky 😊.
Na výrobe sa pod vedením majstra Mgr. Jozefa Holeca a koordinátora Ing. Miroslava Uhrína, PhD. podieľali žiaci študijného odboru technik drevostavieb: Matúš Bohumil Heis, Samuel Baňas, Tomáš Havran, Matúš Striežovský a Matej Tarič.

Viac dreva do života!