Talianski študenti a učitelia v SOŠ drevárskej

V termíne 16.10.-20.10.2023 sme v našej škole v rámci projektu Erasmus+  privítali na odbornej stáži 4 študentov IT, 2 študentov drevostavieb a 3 učiteľov  zISTITUTO „VERONA TRENTO“, z Talianska,  mesta Messina na Sicílii. 
 
Študentom sme pripravili bohatú odbornú stáž zameranú na teoretické vedomosti a praktické zručnosti v odbore, ako aj exkurzie do partnerských firiem. 
 
Učiteľom odborných predmetov sme poskytli job-shadowing, počas ktorého sa oboznámili s naším vzdelávacím systémom, organizáciou odborného vyučovania a prípravy na našeĵ škole, pororovali prácu učiteľa na hodine, odbornú prípravu v školských dielňach a v partnerských firmách.
 
Veríme, že im táto stáž na našej škole priniesla veľa nových poznatkov, praktických zručností a aj pozitívnych dojmov z pobytu na Slovensku.