Výroba hudobných nástrojov

Študijný odbor Výroba hudobných nástrojov začala „drevárina“ vyučovať, ako jediná škola na Slovensku v roku 1995.  Uvedený študijný odbor sa vyučoval v podmienkach našej školy  17 rokov v období rokov 1995 – 2012. Za každým úspešným príbehom sú však predovšetkým konkrétni ľudia, ktorí stáli za prvotným rozhodnutím a s následnou realizáciou myšlienky učiť mladých ľudí vyrábať husle toto rozhodnutie aj svojou vlastnou prácou naplnili. Ako prvý začal  v škole vyučovať stavbu hudobných nástrojov husliarsky majster, pán Ján Nemček, ktorý v súčasnosti pôsobí vo svojom rodisku v Kovačici v Srbsku, kde sa po skončení vojny v bývalej Juhoslávii vrátil zo Slovenska domov a vo svojej husliarskej dielni sa naďalej venuje tvorbe týchto krásnych hudobných nástrojov. Majster – husliar, Ján Nemček, patrí medzi význačné osobnosti v histórii našej školy a týmto mu vyjadrujeme pri príležitosti 100. výročia vzniku školy naše úprimné poďakovanie za  jeho prácu a  významný prínos v prospech drevárskej školy vo Zvolene. K jeho životnému jubileu – 75. rokov, mu prajeme ešte veľa zdravia a tvorivých síl pri výrobe huslí. (Fotodokumentácia – autor Ing. Igor Šesták, Kovačica, Srbsko, júl 2023).