Čalúnnik

„Dual“ LIND Mobler Slovakia – SOŠ drevárska

Spoločnosť LIND Mobler Slovakia, s.r.o. Krupina, ktorá dlhodobo spolupracuje v duálnom systéme vzdelávania so SOŠ drevárskou vo Zvolene venovala škole finančný dar vo výške 3.500 EUR. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy v učebnom odbore ČALÚNNIK v predmete Výrobky…

Čítaj viac„Dual“ LIND Mobler Slovakia – SOŠ drevárska