Exkurzia v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

Dňa 18. 6. 2024 sa žiaci prvého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Hlavným cieľom exkurzie bolo osvojenie si nadobudnutých vedomostí z preberaného učiva Práca s informáciami a Zdroje informácií v predmete SJL,  ako i vytvoriť a podnietiť záujem žiakov o literatúru a budovať si tak kladný vzťah k čítaniu. Žiaci sa prostredníctvom prednášky pracovníčky knižnice dozvedeli rôzne informácie o spôsoboch vyhľadávania dokumentov v knižnici, ich dostupnosti, s prácou s online katalógom, s tvorbou rešerší, o údajoch obsahujúce bibliografický záznam, ale aj o rôznych podujatiach, besedách a výstavách, ktoré knižnica organizuje a s celkovou činnosťou knižnice. Následne ich pracovníčka knižnice previedla rôznymi oddeleniami, čitárňou a študovňou. Knižnica je nanovo zrekonštruovaná, žiakom sa veľmi páčila a zanechala v nich dobrý dojem.