Tímový záchranár 2022

Dňa 13.4.2022 sa na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci – Žilina uskutočnil 11. ročník Tímového záchranára. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina.

Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti požiarnej ochrany. Ide o skĺbenie vedomosti nadobudnutých počas štúdia a praktickým overením svojich zručností.

Súťaž sa skladá z teoretickej časti ktorou je vedomostný test z oblasti ochrany pred požiarom a športovej časti pri ktorej sa simuluje činnosť hasičov. Súťaží sa vo dvojici pričom pri športovej časti súťaže sa vyžaduje spolupráca členov družstva.
Účastníci boli rozdelení do kategórií muži stredné školy, muži vysoké školy a ženy.
Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl , 12 súťažných dvojíc  a 3 vysoké školy s medzinárodnou účasťou (vysoká škola banská, Ostrava). Strednú odbornú školu drevársku Zvolen zastupovali  3 dvojice.

Aj tento rok sa opäť potvrdila kvalita a pripravenosť našich študentov a zaujali sme miesta na stupni víťazov. Žiaľ napriek vynaloženej enormnej snahe nám prvé miesto ušlo o 7stotín sekundy. Napriek trochu trpkému pocitu že prvenstvo nám tento rok ušlo o vlások je výsledný čas po obidvoch kolách (vedomostnom a športovom) 6:41:52 veľmi pekný a k dosiahnutému  výsledku GRATULUJEME.

Zvyšné 2 tímy sa snažili aj keď ich snaha nestačila na stupne víťazov v konkurenčnom boji uspeli a nedali sa zahanbiť a obsadili 5 a 6 miestom s výslednými časmi 7:09:08 a 7:13:20.

Zoznam účastníkov podľa umiestnenia:
2. miesto 
Juraj Mistrík- Juraj Kožiak (3.H)
5. miesto 
Tomáš Farkaš(1.H) – Vasil Farkaš(3.H) 
6. miesto 
Jabuk Orem – Roman Paksi (3.H) 

Pedagogický dozor: Ing. Miroslav Oťapka