Ing. Peter Leštach

Ing. Peter Leštach


Warning: Undefined array key "__id" in /data/5/7/57d831c7-7c4f-4699-9309-964e584c35a2/sosdrev.sk/web/wp-content/themes/blocksy/inc/components/archive/archive-card.php on line 401

Sponzorstvo – Kronospan Foundation (skill.ED)

Názov projektu: skill.ED Zvýšenie digitálnych zručností žiakov pri prechode z tvorby technickej dokumentácie klasickým spôsobom na tvorbu pomocou grafických systémov.   Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen v rámci uvedeného projektu získala od nadácie Kronospan Foundation, No. 1  Strunga Mieilor, 500482…

Projekt: Podnikateľský zámer

Žiaci tretieho ročníka učebného odboru stolár v rámci predmetov Ekonomika, Technológia a Odborný výcvik vypracovávali pod vedením pani profesorky Ing. Ivety Šáliovej projekt Podnikateľský zámer, kde si osvojovali zručnosti na vypracovanie a prezentovanie podnikateľského zámeru za účelom získania príspevku na…