IROP

Projekt SOŠ drevárskej vo Zvolene „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“

SOŠ drevárska vo Zvolene, ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva, získala v roku 2022 NFP z operačného programu IROP vo výške 911 409,35  EUR vrátane 5% spoluúčasti zriaďovateľa školy BBSK. Prezentácia výstupov projektu a slávnostné vyhodnotenie priebehu realizácie projektu…

Čítaj viacProjekt SOŠ drevárskej vo Zvolene „Kvalitná príprava – lepšie uplatnenie“