Dar pre záchranu ľudského života

Pani MUDr. Mária Palúchová, ktorá v priestoroch prízemia školského internátu SOŠ drevárskej vo Zvolene prevádzkuje stomatologickú ambulanciu, venovala škole bezodplatne  automatický externý defibrilátor (AED).

V súčasnosti patrí defibrilátor k štandardnému resuscitačnému vybaveniu zdravotníckych zariadení a je snaha, aby boli automatické externé defibrilátory dostupné všade, kde je pravdepodobné, že môžu byť potrebné s ohľadom na pohyb vysokého počtu ľudí (školy, obchodné centrá, športové haly a pod.).

Automatické externé defibrilátory (AED) sú zariadenia určené na použitie laikmi pri kardiopulmonálnej resuscitácii. Jednoduchými hlasovými pokynmi vedú záchrancu pri používaní, automaticky zistia prítomnosť poruchy srdcového rytmu vyžadujúcej defibriláciu a aplikujú defibrilačný výboj. Včasná defibrilácia pacienta pri resuscitácii podstatne zvyšuje jeho šance na prežitie. Prístroj pre záchranu ľudského života je umiestnený vo vstupných priestoroch školského internátu. Ďakujeme.