Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Milí žiaci, vážení rodičia, slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 04. septembra 2023 o 08:30 h. v aule školy. 3. vyuč. h. je úvodná triednická hodina. Počas 4. – 6. vyuč. h. sa budú žiakom vydávať učebnice.

Nástup žiakov ubytovaných v školskom internáte je možný v nedeľu 03. septembra od 14:00 h. Žiaci 1. ročníka v čase od 14:00 do 17:00 h. Žiaci ostatných ročníkov v čase od 14:00 do 21:00 h